ចំណុចរសើប! លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ​ទៅ​លេង​ផ្ទះ​អាចារ្យ​ធំ ស្រាប់​តែ​មាន​គេ​សំណូមពរ​​រឿង​មួយ​នេះ ​លោក​ជំទាវ ក៏​តប​ថា​…(​មាន​វីដេអូ​)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២១​កន្លង​ទៅ​នេះ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត បាន​ស្កាត់​ទៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ទៅផ្ទះ​អាចារ្យ​ធំ នគររាជ សាក​ហូប​កាហ្វេ​វប្បធម៌ ហើយ​ឃើញ​ថា មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​មិន​ចាញ់​កាហ្វេ​អ្នក​ភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូបថត​ជាច្រើន​សន្លឹក​នៅ​ទីតាំង​កាហ្វេ​​​វប្បធម៌ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត បាន​ពោល​ពាក្យ​ថា «​ថ្ងៃនេះ​មកលេង​ផ្ទះ​អាចារ្យ​ធំ​សាក​កាហ្វេ​វប្បធម៌​ម្ដង​មើល​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​មិន​ចាញ់​កាហ្វេ​អ្នក​ភ្នំពេញ​ទេ ​ខេត្ត​សៀមរាប​។ តែ​កន្លែង​គាត់​មិន​ភ្លេច​៣​កុំ ៣​ការពារ​ទេ​ដើម្បី​សុខភាព​ភ្ញៀវ​ជានិច្ច​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក អាចារ្យ​ធំ ក៏បាន​បង្ហោះ​រូបថត​ជាច្រើន​សន្លឹក​ជាមួយ​លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ហើយ​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ដូច្នេះ​ថា «​ផ្ទះ​កាហ្វេ​​វប្បធម៌ សូម​គោរព​ស្វាគមន៍ ទទួល​ដំណើរ វត្តមាន​អញ្ជើញ​ដល់ របស់​អ្នក​ម៉ែ​ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត និង​ក្រុមការងារ ដ៏​កក់ក្ដៅ​បំផុត​»​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​នោះ​ដែរ លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ក៏បាន​បង្ហោះ​សកម្មភាព​ទៅផ្ទះ​អាចារ្យ​នៅ​លើ​គណនីទីកតុក ហើយក៏​មាន​អ្នក​បញ្ចេញយោបល់​ជាច្រើន​ផង​ដែរ ក្នុង​នោះ មានការ​លើក​ជា​សំណូមពរ​ថា «​ម៉ែ​ជួយ​ប្រាប់​គាត់​ផង កុំ​ឲ្យ​ជេរ​ម្ដាយ​គេ​កប់​មាត់​ម៉ែ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​ការ​ឆ្លើយតប លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ី​ណាត បាន​បញ្ជាក់​ថា ចាស​ចាំ​មានឱកាស ខ្ញុំ​និយាយ តែ​បើ​គាត់​ជេរ​មនុស្ស ដែល​ចង់​បំបាត់​វប្បធម៌​នោះ ជា​រឿង​របស់​គាត់​៕ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​សូម​ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម​នេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment