ធ្លាប់ដឹងទេ? រឿង «ចៅ​ស្រទប​ចេក» ត្រូវបានថត​ឡើងបួនជំនាន់​ខុសៗគ្នានៅតែល្អមើល!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយដល់ខ្សែភាពយន្ដបុរាណខ្មែរមួយ ដែលមានចំណងជើងថា «ចៅស្រទប​ចេក» ច្បាស់ណាស់ នរណាៗក៏បានដឹង និងធ្លាប់ឮគេនិយាយតៗគ្នា ទោះបីជាអ្នកខ្លះ​មិន​ទាន់បានទស្សនាយ៉ាងណាក៏ដោយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណា មានមនុស្សមិនច្រើននាក់ឡើយ ដែលបានដឹងច្បាស់ថា រឿង​ចៅស្របចេក ត្រូវបានថតឡើងប៉ុន្មានជំនាន់ ដឹកនាំដោយអ្នកណា ហើយនៅឆ្នាំណា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿង ចៅស្រទបចេក ឬរឿង ទេវវង្សកុមារ គឺជាខ្សែភាពយន្ដដែលត្រូវបានសម្ដែង និងថត​៤ជំនាន់​ខុសៗគ្នា ដែលរួមមានទសវត្ស៦០, ទសវត្ស៧០, ទសវត្ស៩០ និងឆ្នាំ២០០៣ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការបញ្ជាក់ដោយទំព័រហ្វេសប៊ុក ចៅកម្ពុជា Chao Kampuchea បានឲ្យយដឹងថា រឿង ចៅស្រទបចេក ឬ ទេវវង្សកុមារ គឺជា​ស្នា​ដៃ​របស់កវី យស ងិន ដែលរឿងនេះបាននិពន្ធឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៨៨៩ នៃរដ្ជកាល​ព្រះ​បាទ​នរោត្តមមកម្លេះ ដែលកាលនោះលោកជាមន្ត្រីរាជការ។ ​រឿង​នេះ​នៅ​តែ​មាន​ឥទ្ធិពល​ក្នុង​ផ្នត់គំនិត​ខ្មែរ​នៅឡើយ ។ សព្វ​ថ្ងៃនេះ​ប្រសិនបើ​គេ​ឃើញ​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ក្រីក្រ កម្សត់ ទុរគត​នោះ គេ​តែង​ហៅ​បុគ្គល​នោះ​ថា «​អា​ស្រទបចេក​» គឺ​គេ​ប្រដូច​បុគ្គល​នោះ​ទៅ​នឹង​ចៅ​ស្រទបចេក ក្នុង​រឿង​«​ទេវ​វង្ស​កុមារ​» ជា​តួអង្គ​ក្នុង​រឿង​នោះ​ដែល​កម្សត់ រហូត​រក​សម្លៀក​បំពាក់​ស្លៀកពាក់​មិន​បាន ក៏​យក​ស្រទបចេក​មក​រុំ​រាង​កាយ​ធ្វើ​ជា​សម្លៀក​បំពាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់ឆ្នាំ​១៩៦៤-១៩៦៥ ទើបលោក លី វ៉ា នៃផលិតកម្ម​ ព្រះខ័ន​ពេជ្រភាព​យន្ត បានយករឿងនេះមកដឹកនាំថតជាខ្សែភាពយន្ត ដែល​សម្ដែង​ដោយ​លោក​ យី គីឡែន និងអ្នកនាង គីម ណូវ៉ា ដែលកាលនោះ នាង គីម ណូវ៉ា ទើប​តែមាន​អាយុ១៥​ឆ្នាំតែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលង១ទសវត្សកន្លងទៅ គឺនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤ ទើបផលិតកម្ម កងពេជ្រភាពយន្ត ដែល​មាន​លោក​ ឈា នុ ជាចាងហ្វាងបានដឹកនាំ និងផលិតរឿង ចៅស្រទបចេក នេះជាលើកទី២ ដែល​​រឿង ចៅស្រទបចេក លើកទីពីរនេះ បានចូលរួមសម្ដែងដោយលោក លឹម សុផន និងអ្នកនាង បូ រ៉ាវី ។

ប្រភពខាងលើបានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា ជិតពីរទសវត្សបានកន្លងផុតទៅទៀត គឺនៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩២ លោក គង្គ ប៊ុនឈឿន ក៏បាន​ដឹកនាំថត​ខ្សែភាព​យន្ត​រឿង ចៅស្រទបចេក នេះ​ឡើង​វិញជាលើកទីបី ដែលសម្ដែងដោយលោក យុត្ថារ៉ាឆានី និងអ្នកនាង អម្ពរទេវី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅអំឡុងឆ្នាំ២០០៣ គឺរឿង ចៅ​ស្រទបចេក បានរះត្រដែតជាថ្មីម្ដងទៀត ក្រោមការដឹកនាំរឿងដោយលោក ណុប សម្បត្តិ ដែលរឿងនេះ​បាន​ចូលរួមសម្ដែង​ដោយតារាប្រជាប្រិយ​មានឈ្មោះ​បោះសម្លេង​គឺលោក នួន សុផល និងនាង ដាញ់ ម៉ូនីកា ៕

ប្រភពពី​តារា​ញូស៍​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment