​បាន មុន្នីល័ក្ខ ប្រតិកម្ម​ទៅ​នឹង​អ្នក​បើក​ឡាន​ពេទ្យ​មួយ​ចំនួន​តូច ដោយ​បញ្ជាក់​ថា ជ្រុល​ពេក​ហើយ​ទេ​ដឹង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​ចម្រៀង បាន មុន្នីល័ក្ខ កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២១​កន្លង​ទៅ​នេះ បាន​សម្ដែង​ប្រតិកម្ម​ធ្ងន់ៗទៅ​នឹង​ឡាន​ពេទ្យ​មួយ​ចំនួន​តូច ដែល​បើក​លឿន និង​សំណូមពរ​ឲ្យ​កាត់បន្ថយ​ល្បឿន ផង​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាន មុន្នីល័ក្ខ បានបង្ហោះសារប្រតិកម្ម និងលើកជាសំណូមពរដូច្នេះថា «ជ្រុល​ពេក​ហើយ​ទេ​ដឹង​បង​ៗ ​បើក​ឡាន​បំ​បុក​យក​ចឹ​ង មិន​ដឹង​ថា ​ក្នុង​ឡានពេទ្យ​នឹង​មាន​អ្នកជំងឺ​ ឬ​អត់​ទេ ចុះ​បើ​គេច​មិនទាន់ អ្នកជំងឺ​ក្នុង​ឡានពេទ្យ​ និង​គាត់​ទៅជា​យ៉ាង​ម៉េច​ទៅ ឡាន​គេ​គ្រប់គ្នា​កំពុង​អែប​កៀន​អោយ​ហើយ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បែរជា​ជិះ​តម្រង់​បំ​បុក​ឡាន​ម៉​ង ហើយ​ផ្លូវ​ម៉ា​ចំហៀង​ខាង​នោះ ជិះ​តែឯង​សោះ​ នឹង​​ បើ​​ឡាន​ខ្ញុំ​ និង​អ្នក​ក្រោយៗ​ខ្ញុំ​គេច​ក្បាល​ឡាន​មិន​ទាន់​ពិតជា​បុក​រះ​ពេញ​ នឹង​ហើយ​ បើក​យឺត​មិន​ថា​ទេ តែ​នេះ​ជាន់​ឡាន​ដូច​ហោះ ​បើ​ប៉ះ​បងប្អូន​ដែល​ជិះ​ម៉ូតូ មិន​ដឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ម៉េច ហ៊ឹម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំ​ដល់​ថ្នាក់​នឹង​អី បង​ៗ​ ដែល​បើក​ឡានពេទ្យ​មួយ​ចំនួន​តូច​ បើ​អាច​ក៏​បន្ថយល្បឿន​ខ្លះ​ក៏​ល្អ​ដែរ ពេល​ស្ទះផ្លូវ​ចឹ​ង ​គ្រប់គ្នា​គេ​អែប​កៀន​អោយ​ទាំងអស់​ និង​គេ​មិន​ឲ្យ​ឡានពេទ្យ​ចាំ​ទាំង​ផ្លូវ​ស្ទះ​នោះ​ទេ គេ​អែប​ដើម្បី​ឲ្យ​ឡានពេទ្យ​ទៅ​មុន​ហើយ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម ​ដែល​ខ្ញុំ​ជួប​ផ្ទាល់​មិញ គឺជា​ឡានពេទ្យ​ខាង​កូ​វិដ បើ​បង​ៗ​ បាន​​ឃើញ​សារ​ខ្ញុំ សូម​ជួយ​សម្រួល​ទៅ​បង​ៗ ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​ទាំង​អស់​គ្នា​ណា​. ((​នេះ​គ្រាន់តែ​ជា​ការ​សំណូមពរ​នាង​ខ្ញុំ​តែប៉ុណ្ណោះ​សូម​អរគុណ))»៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment