ក្រោយ​ជួប​ទុក្ខ​ធំ, ម៉ាក់​ល័​ក្ខ ចង់​ទាញ​ពេលវេលា​ត្រឡប់​ក្រោយ ដើម្បី​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​ ខណៈ អ្នកគាំទ្រ លើក​ឡើង​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ តារា​ទីក​តុ​ក ម៉ាក់​ល័​ក្ខ បាន​ជួប​ទុក្ខ​ធំ ដោយសារ​លោក​តា ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​នាង បានទទួល​មរណភាព ធ្វើ​ឲ្យ​នាង​សោក​សង្រេង​ជា​ពន់ពេក ហើយ​ចង់​ទាញ​ពេលវេលា​ត្រឡប់ក្រោយ ដើម្បី​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង ម៉ាក់​ល័​ក្ខ បាន​បង្ហោះ​រូបថត​ស្លៀកពាក់​កាន់ទុក្ខ អមដោយ​សារ ប្រាប់​យ៉ាងខ្លី​ថា «​តា​ទៅ​ចោល​ចៅ​រហូត​ហើយ​»​។ ក្រោយមក នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ ម៉ាក់​ល័​ក្ខ បាន​បង្ហោះ​រូបថត​១​សន្លឹក​ទៀត អម​ដោយសារ​បង្ហាញ​ពី​បំណង​របស់ខ្លួន​ថា «​បើសិនជា​អាច​ទាញ​ពេលវេលា​ត្រឡប់​វិញ​ ចៅ​និង​អោប​លោកតា មើលថែ​លោកតា​ម្តង​ទៀត​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​អ្នកគាំទ្រ ម្នាក់ បាន​លើកឡើងថា «​ហួសពេល​ហើយ​និយាយ​ល្អ​អី​»​។ ជាការ​ឆ្លើយតប ម៉ា​ល័​ក្ខ បញ្ជាក់ថា «​ពេល​គាត់​នៅរស់​គាត់​ស្រលាញ់​ខ្ញុំ​ ណា​ស់ ខ្ញុំណាស់​ព្រោះ​អីខ្ញុំ​មិនដែល​អោយ​ហត់ ចឹ​ង​បាន​ខ្ញុំនិយាយ​ថា​ចង់​អោប​គាត់​ម្តងទៀត​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដោយឡែក អ្នកគាំទ្រ ជាច្រើន​ទៀត​បាន​លើកឡើងថា «​ចឹង​បាន​ពាក្យចាស់​ពោល​ចាំ​ប្អូន​ថា ​ធ្វើ​បុណ្យ​ទាន់​ខែភ្លឺ​ កុំ​ចាំ​យាយ​ឈឺ​ចាំ​យក​នំ​ចំណី​ទៅ​ឱ្យ​វា​ហួសពេល​ហើយ​, គាត់​ទៅ​បាន​សុខ​ហើយ​ចែ​,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កាត់ចិត្ត​ទៅ​បងស្រី​, ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ផង​ម៉ាក់​, ក្របី​បាត់​ទើប​ធ្វើ​របង​, ខំ​ធ្វើ​ល្អ​ទាន់​ខែភ្លឺ​បងប្អូន​, កូន​មើល​ម៉ាក់​កូន​យំ​តាម​ម៉ា​ក់​ណា​ម៉ាក់​, ចូលរួម​សោកស្ដាយ​ផង លក្ខ កុំ​គិត​ច្រើនពេក​, មិនមែន មិនដឹង​ទេ ចៅ​ចៅ​ដឹង​តែ​បាត់បង់​បាន​ចៅ​ស្ដាយ​»៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment